Thông báo đấu giá tài sản

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) thông báo bán đấu giá lô tài sản như sau:

  1. Thiết bị, công cụ, dụng cụ (chi tiết như danh sách đính kèm). Giá khởi điểm: 94.631.000 VNĐ.
  2. Thiết bị văn phòng (chi tiết như danh sách đính kèm). Giá khởi điểm: 10.310.000 VNĐ.

Giá của các tài sản trên chưa bao gồm thuế GTGT.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10% GKĐ.

Đăng ký, mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/11/2019 đến ngày 08/11/2019. Giá bán hồ sơ: 500.000 VNĐ/bộ

Xem tài sản: Ngày 11/11/2019 và 12/11/2019.

Đấu giá: Lúc 09h00, ngày 14/11/2019 tại: Văn phòng PV Shipyard, số 65A2, đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Hình thức đấu giá: bỏ phong bì kín

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy chế công ty.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Văn phòng PV Shipyard, số 65A2, đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu. ĐT: 02543.545.522/093.7476.093 (Mr. Sơn)

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây