EPC: Mua sắm, Chế tạo, Thi công

PV Shipyard chuyên cung cấp các dịch vụ đóng mới và sửa chữa các loại giàn khoan như giàn khoan tự nâng, giàn khoan bán chìm, tàu khoan, tàu tự nâng… Ngoài ra PV Shipyard có chiến lược phát triển mảng dịch vụ đối với các cấu kiện thượng tầng ngoài khơi như CPP, feed-barge, jack-up, jacket/ topsides, FPSO, FSO,…
Hiện tại PV Shipyard đang không ngừng phát triển nội lực lớn mạnh để phục vụ cho các dự án lớn và phức tạp khác trong thời gian tới.