Đóng Mới, Sửa Chữa, Nâng Cấp và Hoán Cải

PV Shipyard tự hào cung cấp một lực lượng lao động tận tâm và có động lực để thực hiện các dịch vụ toàn diện phù hợp với yêu cầu và khung thời gian của bạn. Dịch vụ bao gồm:

 • Quản lý dự án.
 • Dịch vụ giám định các giàn khoan.
 • Dịch vụ tính toán thiết kế cho các hệ thống đường ống, điện, kết cấu, …
 • Phân tích và xử lý kết cấu, cơ khí, đường ống, thiết kế I & E.
 • Khảo sát ngoài khơi, khảo sát dưới nước, kiểm tra,
 • Ụ khô, Dock- yard / sửa chữa khẩn cấp tại chỗ.
 • Sửa chữa và bảo trì dưới nước, bao gồm làm sạch và sơn.
 • Nâng cấp / Sửa chữa Chân, Spudcan (Tanks of Spud có thể làm sạch, thêm giá mới, giá thay thế, giằng, cực dương, lớp phủ)
 • Chế tạo cấu trúc thân tàu, đường ống và trang bị sửa chữa kết cấu / Nâng cấp và thay thế.
 • Sửa chữa cơ khí .
 • Bơm, van và động cơ sửa chữa / đại tu và thay thế.
 • Sửa chữa / thay thế hệ thống điện và dụng cụ thủy lực.
 • Sửa chữa, nâng cấp HVAC và living quarter
 • Làm sạch bể và tàu. Chuẩn bị bề mặt, loại bỏ lớp phủ và sơn phủ, vv
 • vv…