Chính sách An Toàn & Chất Lượng

PV Shipyard luôn tuân thủ các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, chất lượng và an toàn luôn được coi là ưu tiên hàng đầu.

PV Shipyard đã đạt được Chứng chỉ Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường (ISO 45001: 2018).

Tất cả nhân viên và nhà thầu phụ đều tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy tắc được chỉ định cho cả bảo vệ môi trường và sức khỏe nghề nghiệp.

Ngoài ra, trong việc xây dựng một hệ thống quản lý ổn định và hiệu quả, PV Shipyard đã đạt được Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001: 2015), áp dụng riêng cho việc thiết kế và quản lý chế tạo các tổ hợp dầu khí. Chứng nhận này thể hiện cam kết của công ty về phát triển và bảo trì hệ thống quản lý chất lượng quốc tế.