Địa chỉ: 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Vietnam
ĐT: +84 (254)354 5555 | Fax: +84 (254)351 2121   |  +84 (254) 625 4490
Email: info@pvshipyard.com.vn
Website: www.pvshipyard.com.vn