?> PetroVietnam Marine Shipyard – Logistics

Logistics

Với các cơ sở hiện có như cần cẩu Terex Demag CC6800 1.250 tấn và sân bãi rộng 46 ha, PV Shipyard sẵn sàng đáp ứng các dịch vụ:

  • Cho thuê sân, kho và văn phòng;
  • Dịch vụ vận chuyển;
  • Nâng hạ và xử lý hàng hóa;
  • Cung ứng nhân lực;
  • Cho thuê dụng cụ/ thiết bị.
  • Tài liệu tham khảo: Click here