Logistics

Với các cơ sở hiện có như cần cẩu Terex Demag CC6800 1.250 tấn và sân bãi rộng 46 ha, PV Shipyard sẵn sàng đáp ứng các dịch vụ:

  • Cho thuê sân, kho và văn phòng;
  • Dịch vụ vận chuyển;
  • Nâng hạ và xử lý hàng hóa;
  • Cung ứng nhân lực;
  • Cho thuê dụng cụ/ thiết bị.
  • Tài liệu tham khảo: Click here