Thanh lý Công cụ Dụng cụ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

Trụ sở: Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu

ĐT: (0254) 3545555/3545678 – Fax: (0254) 3512121/6254490

Website: https://www.pvshipyard.com.vn

THÔNG BÁO

V/v Bán đấu giá lô tài sản như sau:

  1. Công cụ, dụng cụ (chi tiết như danh sách đính kèm).
    • Giá khởi điểm: 98.000.000 VNĐ.

Giá của các tài sản trên chưa bao gồm thuế GTGT.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10% GKĐ.

Xem tài sản: Ngày 07/7/2020 và 09/7/2020.

Đấu giá: Lúc 09h00, ngày 10/7/2020 tại: Văn phòng PV Shipyard, số 65A2, đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Hình thức đấu giá: bỏ phong bì kín

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy chế công ty.

Mọi chi tiết liên hệ tại:
Văn phòng PV Shipyard, số 65A2, đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu. ĐT: 02543.545.516/0975.263.562 (Mr. Hoàng)

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây