Sửa Chữa Giàn Hakuryu 5

Ngày 25/10/2019 Công ty Cổ Phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) đã bắt đầu cung cấp dịch vụ sửa chữa giàn Hakuryu 5 tại phao số 0 Vũng Tàu và hoàn thành sau hai tuần. Luôn luôn nỗ lực cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất là mục tiêu của chúng tôi nhằm khẳng định vị trí của PV Shipyard trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ sửa chữa, hoán cải giàn và các phương tiện nổi.