PV Shipyard tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động

Trước tình hình diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19 lan rộng ở Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng tàu và các tỉnh lân cận. Tại công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu Khí (PV Shipyard), đơn vị đã thực hiện “3 tại chổ” cho nhân viên, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch của cả nước. PV Shipyard đả xây dựng và triển khai nhiều phương án sẵn sàng, rà soát thủ tục và xin các giấy phép cần thiết để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

PV Shipyard đã thực hiện nghiêm túc, tuân thủ chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, cũng như có các giải pháp xử lý các tình huống nhằm đảm bảo hoạt động SXKD, sức khỏe của CBCNV trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay.

Đến nay, PV Shipyard đã tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19 mũi 1 cho toàn bộ CBCNV-NLĐ. Ban Lãnh đạo vẫn đang tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để có đủ vắc-xin cho CBCNV-NLĐ được tiêm mũi 2 nhằm đảm bảo phòng chống dịch, an toàn SXKD và an toàn sức khỏe cho NLĐ.