3fb6e8ef65e887b6def9.jpg

Chế tạo Topside

PV Shipyard đã xây dựng 04 topside cho thị trường trong nước và quốc tế. Cơ sở lớn nhất có trọng lượng khoảng 1.600 tấn.

Category :

New Building

Date :

2019-02-23