2-2.jpg

Chế tạo Jacket/ Topside

PV Shipyard đã chế tạo 04 jackets cho thị trường trong nước và quốc tế. Dự án jacket lớn nhất có trọng lượng khoảng 1.600 tấn.

Category :

New Building

Date :

2019-02-23