Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ Phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) về việc tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025, sáng ngày 27/3/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội diễn ra trước thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID19. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty cũng đã quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn, khách ra vào được kiểm soát chặt chẽ, đo thân nhiệt, các đại biểu tham dự đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại tại hội, đại diện Đảng ủy Tổng Công ty PTSC và khách mời tham dự Đại hội trực tuyến.

            Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo kết quả thảo luận các ý kiến đóng góp cho văn kiện của cấp ủy cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đồng Xuân Thắng thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty lưu ý tình hình dịch COVID-19 đang lan rộng và diễn biến phức tạp, Đảng bộ Công ty cần chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch. Đánh giá về nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Đồng Xuân Thắng cho rằng các đơn vị thuộc lĩnh vực dịch vụ dầu khí sẽ gặp nhiều khó khăn, có sự sụt giảm về khối lượng công việc do tác động từ tình hình dịch bệnh và giá dầu giảm sâu. Vì vậy để ứng phó với tình hình, Đồng chí đề nghị Đảng bộ Công ty cần nêu cao tinh thần chủ động, nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, có giải pháp phù hợp để tìm kiếm công việc dự án, duy trì việc làm và đời sống cho người lao động. Về công tác nhân sự, Đồng chí đề nghị Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bầu nhân sự Ban Chấp hành theo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, quy định của Đảng; đồng thời giới thiệu, bầu chọn những đại biểu của Đảng bộ Công ty có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn để tham gia đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đồng chí. Ngay sau khi bầu Ban Chấp hành, Đại hội đã triển khai lấy ý kiến giới thiệu đồng chí Nguyễn Quang Hiếu là Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đại hội cũng bầu 05 đại biểu chính thức (01 đại biểu dự khuyết) để tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhân dịp này, Đảng bộ Công ty đã tiến hành trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Sơn – đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ khối Sản xuất.