Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo .Theo chủ trương của Nhà Nước, trong các năm tiếp theo các bộ ban ngành Việt Nam sẽ phê duyệt nhiều dự án xây dựng nhà máy điện gió, điện mặt trời hơn nữa, cho phép xây dựng hệ thống năng lượng tái tạo hiện đại xuyên suốt từ Bắc vào Nam. Do đó, PV Shipyard hiện hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để lên kế hoạch thực hiện dự án nhà máy điện, nhà ga khí đốt và các dự án tái tạo.

PV Shipyard có một đội ngũ lực lượng lao động có trình độ và kinh nghiệm và với một hệ thống làm việc được tổ chức tốt, chúng tôi có khả năng xử lý các công việc chế tạo khác nhau.  PV Shipyard đã hoàn thành nhiều dự án trên bờ với chất lượng cao. Trong tương lai gần, PV Shipyard mở rộng các dich vụ như sau:

  • Kết cấu thép, chế tạo đường ống
  • Dịch vụ lắp đặt E & I
  • Lắp đặt thiết bị.