HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, HOẠT ĐỘNG SXKD, CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2017

Thursday, 28 December 2017

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, HOẠT ĐỘNG SXKD, CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2017
VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

          Căn cứ  kế hoạch số 1429/DVKT-LT-TGĐ ngày 23/11/2017 của Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam về việc tổ chức tổng kết hoạt động SXKD, hoạt động Công đoàn năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018.

          Vào lúc 14h00’ thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm  2017 tại Hội trường tầng 6. Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, Hoạt động SXKD, công tác Công đoàn và hội nghị người lao động năm 2018. 


Bộ phận An toàn đang triển khai công tác an toàn tại hội nghị

 

          Hội nghị được đón tiếp các vị khách quý, Đại diện cho Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam:
Đồng chí : Phan Thanh Tùng  – Phó Bí thư Đảng Ủy/ Tổng Giám đốc Tổng Công ty;
Đồng chí : Trương Vũ Hạnh  – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty và Đồng chí: Vũ Minh Lai – Chủ tịch Hội cực chiến binh Tổng Công ty.

          Ngoài ra Đại diện của các Công ty bạn trong Tổng Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam cũng tham dự đầy đủ.

         Về phía Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí:

  • Đồng chí : Nguyễn Quang Hiếu  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty;
  • Đồng chí : Nguyễn Nam Anh  – Phó Giám Đốc Công ty; Đồng chí: Đào đỗ Khiêm – Phó Giám đốc Công ty và các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Công Đoàn; Trưởng ban Kiểm soát; Trưởng, phó các phòng, Xưởng sản xuất, bí thư Đoàn TNCSHCM Công ty. Chủ tịch chi hội cựu chiến binh và 100 đại biểu đại diện cho các Phòng, Xưởng sản xuất về tham dự.

          Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Vinh, Ủy viên BCH Đảng Ủy, Bí thư chi bộ khối Sản xuất Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí thay mặt Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2018 của Đảng bộ Công ty. Đảng ủy và Ban Giám đốc thống nhất, đồng thuận cao nên việc điều hành các hoạt động trong Công ty rất thuận lợi. Thực hiện theo Chỉ đạo Của Đảng ủy cấp trên. Đảng ủy Công ty đã lên kế hoạch  xây dựng Đảng là nòng cốt tiên phong. Đảng lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, lực lượng An ninh Bảo vệ và Đội kiểm soát kỷ luật Công trường. Đảng ủy Công ty quan tâm, chú trọng thực hiện các mục tiêu đề ra có hiệu quả, đặc biệt tăng cường phát huy tinh thần tập thể góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số đảng viên của Đảng bộ gồm 69 đồng chí, trong đó đảng viên chính thức là 61 đồng chí, đảng viên dự bị là 08 đồng chí (số đảng viên nữ là 07 đồng chí).

          Về công tác phát triển đảng viên mới năm 2017, Đảng ủy Công ty đã tổ chức kết nạp Đảng cho 04 quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị; tiếp nhận 03 đảng viên chuyển sinh hoạt đến; chuyển sinh hoạt Đảng cho 16 đảng viên.  Đề nghị Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí. Đảng ủy Công ty cũng đã cử 08 đảng viên dự bị tham dự lớp bồi dưỡng đảng viên mới do Đảng ủy PVN tổ chức.


Hình ảnh Đồng chí Phạm Đình Vinh – Bí thư chi bộ khối sản xuất trình bày báo Công tác Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

          Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Đảng bộ Công ty là tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo toàn diện, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao giữa các tổ chức chính trị xã hội trong toàn Đảng bộ để hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước; làm tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện; xây dựng một nếp sống văn hoá trong Công ty. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh an toàn con người, tài sản và trang thiết bị, cơ cở vật chất kỹ thuật của Công ty.

          Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Bí thư Đảng Ủy/Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong thời gian qua, ngành công nghiệp Dầu khí thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, đặc biệt khó khăn đối với hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí. Ngay sau khi tiếp nhận quyền điều hành, Ban Lãnh đạo mới Công ty đã tiến hành nghiên cứu tình hình, nắm bắt thực trạng. dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, kịp thời của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Ban lãnh đạo mới của cùng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể CBCNV và Người lao động Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đã khắc phục những tồn tại, khó khăn, phát triển thị trường và đã ký được một số dự án mới. CBCNV đã có việc làm.

          Năm 2018, dự báo tình hình hoạt động của Công ty tiếp tục còn khó khăn, tuy nhiên những khó khăn này đã giảm đi rất nhiều so với năm 2017. Tình hình tài chính đã bớt căng thẳng do Công ty có nguồn thu từ các hợp đồng dự án đang thực hiện và từ các khoản công nợ đã được thu hồi; Bộ máy Công ty sau quá trình biến động đến nay đã đi vào ổn định, hoạt động nhịp nhàng. Mặt khác, tín hiệu khả quan từ kết quả của công tác thương mại và thị trường cho thấy nguồn công việc tương đối dồi dào từ năm 2018

          Trong chương trình, đồng chí Trương Thị Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 và  phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đã thể hiện vai trò, là nơi đồng hành, tin cậy của tập thể Người lao động; đồng thời luôn kề vai sát cánh với Công ty. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty. Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong Công ty đã triển khai nhiều hoạt động phong phú. Tổ chức hoạt động nhân các ngày lễ có ý nghĩa hơn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV và Người lao động trong Công ty. Tạo không khí hăng say lao động sản xuất, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng đã sôi nổi thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nêu những khó khăn và đề xuất các giải pháp khắc phục, các giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả trong sản xuất. Nhằm mục đích mở rộng thị trường, xây dựng định hướng chiến lược phát triển lâu dài cho Công ty.

          Hội nghị rất vinh dự được nghe đồng chí Phan Thanh Tùng - Phó bí thư Đảng Ủy/Tổng Giám đốc - Tổng Công ty CP DVKT tâm sự và chỉ đạo:

          Toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí phải đoàn kết, vì tập thể vì màu cờ sắc áo của Công ty. Chia sẻ tình hình khó khăn, tìm các giải pháp kể cả các giải pháp làm giảm lương thưởng, đãi ngộ của người lao động. Cùng nhau gây dựng lại Công ty. Nâng cao các đóng góp trong công việc, hoạt động về cả khối lượng và chất lượng. Tuyệt đối tuân thủ nội quy, quy định hiện hành. Giảm bớt các yêu sách đòi hỏi không chính đáng trong điều kiện tình hình khó khăn hiện tại. Tập trung học hỏi trao dồi kiến thức để cùng đồng hành với Công ty bạn.


Đồng chí Phan Thanh Tùng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC đang tâm sự, động viên toàn thể CBCNV Công ty.

          Năm 2017 đang dần khép lại. Đồng chí Phan Thanh Tùng tin tưởng rằng trong năm 2018, trong bối cảnh dự đoán kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, thực hiện các giải pháp quyết liệt hiệu quả để hoạt động kinh doanh ngày càng chuyên nghiệp, khoa học, phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Đồng chí cũng đề nghị Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu đặc biệt chú trọng công tác an toàn, chính sách, công tác cán bộ, công tác an sinh xã hội, chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp mục tiêu, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018. Đồng chí mong muốn với cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc như hiện tại, năng lực lãnh đạo của Ban giám đốc Công ty cùng với sự nhiệt huyết của CBCNV và Người Lao động. Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí sẽ phát triển đi lên.


Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu – Bí thư Đảng ủy/ Giám đốc Công ty thay mặt cho CBCNV và người lao động tiếp thu sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc. 

          Thay mặt cho toàn thể CBCNV và Người lao động trong Công ty. Giám đốc Công ty đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty CP DVKT và hứa sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện để xứng đáng với sự kỳ vọng và tin tưởng của Lãnh đạo Tổng Công Ty.

 


Tổng Giám đốc và Giám đốc Công ty tặng hoa và giấy khen cho các đồng chí đạt thành tích xuất sắc trong quá trình lao động sản xuất năm 2017.

 

          Để kịp thời động viên, ghi nhận những cố gắng của các đồng chí tại các Phòng và Xưởng sản xuất. Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty đã bình xét công bằng và khách quan.  Giám đốc đã có Quyết định khen thưởng. Tại Hội nghị, Ông phan Thanh Tùng – Phó bí thư Đảng Ủy/Tổng Giám đốc - Tổng Công ty CP DVKT và ông Nguyễn Quang Hiếu Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan đã trao tặng hoa và giấy khen để biểu dương, khen thưởng cho các đồng chí đạt thành tích xuât sắc trong năm 2017.

          Tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty PTSC và đại biểu tham dự, đại diện tập thể người lao động Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí gồm Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty, Đại diện Ban Dự án Cá hồi, Dự án Nghi Sơn, Dự án Long Phú 1, Dự án Nhiệt Điện Thái bình và Dự Án Cá Rồng Đỏ đã ký giao ước thi đua nhằm thể hiện ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2018.


Ban lãnh đạo Công ty và các dự án ký giao ước thi đua.

 

          Sau hơn 03 giờ làm việc khẩn trương, công khai nghiêm túc, Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD, công tác Công đoàn năm 2017 và Hội nghị Người lao động năm 2018 của Công ty đã kết thúc thành công tốt đẹp. Thông qua Hội nghị, Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV  Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2018.

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 12 năm 2017.

Trương Thị Hải