ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LẦN THỨ IV

Friday, 22 September 2017

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Căn cứ theo kế hoạch số 032/KH-Cđ PTSC, ngày 14/02/2017, của công đoàn Tổng Công Ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhằm tiến tới đại hội đại biểu Công đoàn Tổng Công ty PTSC lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022.Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam. được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí.

Chiều ngày 7/9/2017, công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đã tổ chức thành công đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty PTSC. Đồng chí Vũ Đức Cường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty và các đồng chí Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trong Tổng Công ty.

Về dự Đại hội có Ban Giám đốc Công ty cùng các Trưởng Phó các Phòng Ban và Xưởng sản xuất. Đặc biệt là có 115 đại biểu được bầu từ các Tổ công đoàn trực thuộc đại diện cho 391 đoàn viên Công đoàn trong Công ty.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ông Phạm Thường Minh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở trình bày báo cáo Tổng kết Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 trước đại hội. Báo cáo đã nêu cụ thể, chi tiết về tình hình sản xuất cũng như hoạt động Công đoàn của Công ty, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và định ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới 2017 - 2022.

Theo báo cáo tổng kết, tính đến nay, Công đoàn Công ty Cổ phần chế tạo Giàn khoan Dầu khí có 10 tổ công đoàn. với 391 Công đoàn viên trong đó có 27 đồng chí Nữ. Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên quán triệt về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước, công tác xây dựng tổ chức công đoàn luôn được chú trọng góp phần xây dựng Công ty trong sạch, vững mạnh. Đồng thời quan tâm chăm lo sức khỏe cho các đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội. Với các thành tích đã đạt được, Công đoàn cơ sở được nhận nhiều hình thức khen thưởng đáng khích lệ như: Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn ngành Dầu khí Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ qua, dýới sự chỉ đạo của Đảng Ủy Công ty. Công đoàn đã phát huy được vai trò trong tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại Công ty. Việc tiếp nhận và kết nạp đoàn viên mới, sắp xếp cơ cấu tổ chức được thực hiện đúng quy định của điều lệ Công đoàn. Thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ Sở đã thực hiện hai lần sắp xếp để hoàn thiện cơ các tổ công đoàn. Hiện nay số tổ công đoàn là 10 tổ. Trong thời gian qua, Công đoàn Công ty đã chú trọng triển khai đầy đủ các hoạt động theo hýớng dẫn của Công đoàn cấp trên: Các tổ Công đoàn luôn phối hợp với chuyên môn tổ chức tham gia đóng góp ý kiến vào Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, tham gia tổ chức Hội nghị người lao động tại đơn vị, phổ biến các nghị quyết, nội quy lao động đến ngýời lao động; tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương tiết kiệm điện, tham gia các hoạt động hưởng ứng việc nâng cao chất lượng công việc.

Công đoàn Công ty cũng tập trung vận động đoàn viên Công đoàn tham gia các hoạt động nâng cao nâng suất, chất lượng, hiệu quả, hưởng ứng các chương trình, hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong nãm; tham gia nhiều bài viết trên website Công ty,

Ngoài ra, việc thực hiện các chế độ chính sách, quan tâm chăm lo đến đời sống của ngýời lao động, tham gia các hoạt động xã hội nhý tổ chức tham quan nghỉ dýỡng, vãn hóa vãn nghệ - thể dục thể thao, hoạt động nữ công, công tác từ thiện, thãm hỏi đoàn viên cũng được Công đoàn Công ty quan tâm triển khai đồng hýởng ứng các chương trình đóng góp do Công đoàn cấp trên phát động; hýởng ứng và tham gia nhiệt tình các hoạt động văn nghệ - thể dục thể thao do Công đoàn Công ty và Công đoàn cấp trên tổ chức…

Trong nhiệm kỳ vừa qua công đoàn viên Công ty đã chủ động khắc phục những khó khăn. Báo cáo nêu??ra những giải pháp cần thực hiện  trong nãm 2017 và những nãm tiếp theo để giảm thiểu sự cố và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt hoạt động đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng các phong trào thi đua; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công đoàn viên. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn được Công đoàn Tổng Công ty rất quan tâm.

Mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới của Công đoàn cơ sở là tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt Công đoàn, đổi mới hình thức tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chãm lo đời sống và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn...Chỉ tiêu phấn đấu trên 90% đoàn viên công đoàn được quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của công đoàn cấp trên, được học các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia học tập pháp luật do cơ quan tổ chức; trên 95% đoàn viên công đoàn đãng ký thi đua hàng nãm và đãng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cấp ủy Đảng và công đoàn cấp trên. Mỗi năm có từ 1-2 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng Cộng sản Việt Nam…

Trong nhiệm kỳ 2012-2017 đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí phấn khởi trước nhiều kết quả quan trọng đã đạt được, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, những bài học kinh nghiệm trong các phong trào.

Phát biểu tại Đại hội Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu – Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Công ty biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và chỉ ra các khuyết điểm cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí hy vọng nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành Công đoàn sẽ phát huy hơn nữa để xây dựng một Công đoàn vững mạnh. Và là trung tâm của sự đoàn kết. Theo định hướng của Ông trong giai đoạn tới Công ty tiếp tục làm thêm các dự án khác ngành, Ông tin tưởng sẽ xây dựng Công ty trở thành một Công ty đa ngành nghề và được tiếp nối từ đời này sang đời khác. đồng chí mong muốn mỗi Công đoàn viên phải tích cực học tập, nâng cao trình độ, phối hợp tốt với các Phòng và Xưởng sản xuất. Chủ động đáp ứng kịp thời trong công tác quản lý và vận hành sản xuất.

Tại đại hội, Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty PTSC Nguyễn Trần Toàn chia sẻ tình hình khó khăn của Công ty. Ông động viên CBCNV Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan cố gắng đoàn kết, cùng nhau xây dựng Công ty. Tuy trong giai đoạn khó khăn nhưng Tổng Công ty PTSC cũng sẽ quan tâm đến mọi hoạt động của Công ty và Công đoàn cơ sở. Đồng chí khẳng định vai trò và tầm quan trọng của tổ chức công đoàn và các cán bộ công đoàn trong đơn vị. Đồng chí cho rằng, để làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc chãm lo đời sống và đảm bảo quyền lợi của cán bộ, nhân viên và người lao động trong đơn vị, các cán bộ làm công tác công đoàn phải hội tụ 4 phẩm chất: Tâm huyết, bản lĩnh, có năng lực và uy tín. Đồng thời phát huy tính dân chủ cơ sở trong đơn vị, đảm bảo được tính công khai, minh bạch và công bằng trong khi thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí cũng đề xuất một số vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới như: tập trung chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất của CBCNV. Trọng tâm là phong trào " giỏi việc nước, đảm việc nhà", "lao động giỏi, lao động sáng tạo",..đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn; tiếp tục coi trọng công tác phát triển đoàn viên….Với phương châm  đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tại đại hội các đoàn viên công đoàn đã tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến, thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; các đại biểu đã nhất trí cao về đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí khóa IV nhiệm kỳ 2017 - 2022 và tiến hành bầu cử. Kết thúc phiên bầu cử, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đã bầu ra 09 thành viên. đồng thời bầu cử đại biểu dự đại hội Công đoàn Tổng Công ty PTSC khóa VIII gồm 5 đại biểu và 01 đồng chí dự khuyết; biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với 100% ý kiến đồng ý. Sau phiên họp thứ nhất của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã bầu ra các chức danh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của BCH Công đoàn.


BCH Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt, nhận nhiệm vụ

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đã diễn ra thành công tốt đẹp với một niềm tin mới ở Ban chấp hành Công đoàn khóa mới. Chúng ta hoàn toàn có thể tin týởng dýới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn khóa mới; sự đoàn kết, nhất trí của các đoàn viên Công đoàn, Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí trong thời gian tới sẽ luôn học hỏi để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành một tập thể Công đoàn đoàn kết, vững mạnh.

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 9 năm 2017

Trương Thị Hải