PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

Friday, 22 September 2017

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

Ngày đêm nước rút hoàn thành vượt mức giai đoạn 1 Dự án Cá Hồi

            Ngày 18/9/2017, trên công trường Ban dự Dự án Cá Hồi  phối hợp với Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí Dầu khí  tổ chức Lễ phát động thi đua giai đoạn I của Dự Án sà lan Cá Hồi.

Người lao động đang tham gia học An toàn đầu ca

          Đây là một Dự án có trọng lượng rất lớn ước tính khoảng 310 tấn 1 Sà lan. Với sự nỗ lực hết mình và đầy tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, kỹ sư, công nhân viên tham gia Dự Án Cá Hồi trên công trường. Sau 01 tháng thi công liên tục đến nay đã có một số hạng mục được hoàn thành đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng tiến độ.  Hoàn thành lắp dựng kết cấu thép toàn bộ. Dự kiến đến 15 tháng 10 năm 2017 hoàn thành phần kết cấu và sơn

 

          Để phong trào thi đua giai đoạn I Dự Án Cá hồi  đảm bảo các yêu cầu cam kết, cán bộ, công nhân viên, người lao động, đoàn viên thanh niên đang trực tiếp thi công trên công trường phải quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Bốn Nhất” với phương châm “Chất lượng cao nhất, Sáng tạo nhất, Tiết kiệm nhất, An toàn nhất” mà chúng ta đã thực hiện tốt trong thời gian vừa qua.

Hình ảnh lễ phát động thi đua

          Đồng thời, tăng cường tiết kiệm sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng, lắp đặt thiết bị, kêu gọi Đoàn thành niên ban QLDA phối hợp cùng các nhà thầu phát huy bản lĩnh, nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng, phát huy sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá công tác quản lý sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tiên tiến để đạt 3 mốc tiến độ quan trọng trong giai đoạn I.

          Chỉ đạo lễ phát động thi đua  -  Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu đã nêu rõ vai trò của dự án Cá Hồi. Đó là một trong những Dự án quan trọng đối với Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí giai đoạn hiện nay. Để CBCNV Công ty có việc làm và thu nhập ổn định. Nhằm thể hiện thương hiệu của Công ty với các đối tác trong và ngoài nước. PV Shipyard đã phải phát huy toàn bộ nguồn lực để khảng định Uy tín và năng lực của mình trên tầm Quốc tế.

 

 

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu đang động viên người lao động

          Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, đã nhấn mạnh: "Với các mốc tiến độ giai đoạn I cần phải hoàn thành từ nay đến 30/10/2017, chúng ta đã xác định rõ mục tiêu .Tôi lưu ý các vấn đề như thi đua đẩy nhanh tiến độ nhưng chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề phải đảm bảo an toàn, chất lượng công trình không để xảy ra tai nạn lao động.  Giám đốc Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV dù ở bất kỳ cương vị nào hãy đoàn kết, đồng lòng, hăng say, sáng tạo trong lao động sản xuất, phấn đấu để góp phần tạo nên thành tích của tập thể, chung tay hoàn thành Dự án Cá Hồi đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động. 

          Thay mặt BCH Công đoàn công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty kêu gọi toàn thể CBCNVLĐ trong công ty, các đơn vị thi công công trình, tích cực thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, đồng lòng dốc sức vượt qua khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và hoàn thành Dứ án Cá Hồi đúng tiến độ đảm bảo chất lượng, Với tinh thần đó BCH Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua trong toàn công ty với khẩu hiệu là “ Ngày đêm nước rút hoàn thành vượt mức giai đoạn 1 Dự án Cá Hồi ” Gồm các nội dung chính như sau:

v Một là: Tuyệt đối đẩm bảo an toàn về người và thiết bị.

v Hai là: Tiết kiệm Nguyên Vật liệu chi phí ca máy, sản xuất không đrể xẩy ra mất mát làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công.

v Ba là; Tập trung tối đa mọi nguồn lực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các mốc thi đua  trong Giai đoạn 1 Dự Án Cá Hồi.

          Đồng chí Nguyễn Thành Huy  - Đại diện Ban Dự Án cá Hồi lên phát biểu cam kết thi đua giai đoạn 1 Dự án Cá Hồi. Tiếp đến đồng chí Nguyễn Hữu Hoài – Đại diện cho các đồng chí Công nhân Lao động trực tiếp cam kết thi đua và hoàn thành các hạng mục được giao được giao.

          Cuối buổi lễ phát động phong trào thi đua, BCH Công đoàn Công ty phối hợp với Ban Dự án khen thưởng các đồng chí đạt thành tích suất sắc trong giai đoạn vừa qua. Giám đốc Công ty, Đại diện Ban Dự án Cá Hồi, Ban chấp hành Công đoàn ký cam thi đua theo đúng tiến độ.

Đại diện BGĐ, Đại diện BDA, Đại diện BCH Công đoàn ký cam kết thi đua

          Sau Lễ phát động thi đua,  Người lao động rất hào hứng với niềm tin mới. Niềm tin vào lãnh đạo Công ty, cảm thấy yêu Công ty, yêu công việc hơn bao giờ hết. Mọi người bảo nhau phải cố gắng, phải quyết tâm. Các đồng chí Công nhân đã hô vang khẩu hiệu: “ Quyêt tâm – Quyết tâm – Quyết tâm”./.

Vũng Tàu ngày 19 tháng 9 năm 2017

Trương Thị Hải