Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Saturday, 22 July 2017


Ngày 20/07/2017, tại trụ sở Công ty, ba chi bộ: Chi bộ khối văn phòng, Chi bộ khối sản xuất, Chi bộ khối kỹ thuật thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. 

Thực hiện thành công chương trình đề ra, Đại hội các Chi bộ đã đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ 2015-2017, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội đã bầu cấp ủy các Chi bộ khóa mới, bầu Bí thư và Phó Bí thư các Chi bộ. 

Chi bộ Khối văn phòng: Đ/c Vũ Ngọc Hoan – Bí thư Chi bộ, Đ/c Nguyễn Nam Anh – Phó Bí thư Chi bộ và Đ/c Ngô Tuấn Dũng - Ủy viên. 
Chi bộ khối kỹ thuật: Đ/c Phạm Văn Lực – Bí thư Chi bộ, Đ/c Trần Quốc Thành – Phó Bí thư Chi bộ và Đ/c Lê Quang Hùng – Ủy viên 
Chi bộ Khối sản xuất: Đ/c Phạm Đình Vinh – Bí thư Chi bộ, Đ/c Nguyễn Đình Huế - Phó Bí thư Chi bộ và Đ/c Nguyễn Ngọc Thức - Ủy viên. 

           Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch/Giám đốc Công ty ghi nhận những đóng góp của tập thể cán bộ, đảng viên ba Chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nỗ lực thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu đã  đánh giá cao sự chuẩn bị chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, thực hiện đúng, đủ quy trình  nhân sự Đại hội cũng như những nội dung được đảng viên các chi bộ đưa ra thảo luận đóng góp cho dự thảo báo cáo bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; ngoài ra, Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu chia sẽ những khó khăn trước mắt của Công ty; đồng thời động viên, khích lệ tập thể cán bộ, đảng viên phải tích cực thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao để cùng Công ty vượt qua giao đoạn khó khăn này. 

           Nghị quyết Đại hội các Chi bộ đã được thông qua thể hiện sự đoàn kết, thống nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Công ty quyết tâm thực hiện các nội dung đã đề ra, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, góp phần triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động SXKD.